A.s. zaterdag 12 maart hopen we een actiedag te organiseren voor Oekraïne in de Grote Kerk.

We leven in een bijzondere (eind-?)tijd. De hele wereld was in de ban vanwege een virus, de hele wereld is nu gefocust op wat er in de Oekraïne gebeurt. Wij mensen bezien, overzien, bedenken, beredeneren van alles en nog wat, maar wat weten we echt, wat is waarheid, wat kunnen we doen, wat moeten we doen?

Veel mensen, machten en heersers stellen soms teleur, misschien wijzelf ook wel in eigen omgeving;
Wij weten vaak lang niet alles, zien niet alle (verborgen) leed en pijn en kunnen niet voelen wat anderen voelen of missen. Wij oordelen of veroordelen al snel, ras-echte Nederlanders die we zijn; we gaan de barricaden op als iets ons niet zint of als we juist enorm bewogen zijn met het lot en leed dat plaatsvind.

Onrecht lijkt soms niet meer te kunnen verdwijnen van deze aardbodem; voordat je het weet ben je zelf misschien ook wel onderdeel van onrecht, oneerlijke verdeling van geld en goed, oneerlijke omgang (uitputting) van de schepping etc.

Toch worden en weten we ons geroepen om recht te doen, om goed te doen.
Aan elkaar, de medemens. Zeker als christen hebben we de taak en roeping om niet alleen voor onszelf te leven, om te zien naar anderen, om te streven naar recht en gerechtigheid.

Ook al hebben we niet overal helderheid en zicht op, we mogen doen wat we kunnen doen.
We weten ons mede-verantwoordelijk en verbonden met wat er gebeurt in de Oekraïne en elders.

Onze hulp en onze verwachting is in en bij dit alles van de Heere God, de Schepper van hemel en aarde.
In de voetsporen van Jezus proberen we onze medemens lief te hebben en die ook te zien.
We willen met middelen (geld en goederen), maar ook onze tijd aandacht besteden aan onrecht en lijden.
Juist omdat we mogen weten en leven van Gods genade en de wetenschap dat Jezus voor de gehele mensheid en onze zonden heeft geleden.

We worden opgeroepen om te bidden, voor hen die in nood zijn, op de vlucht, aan het front moeten strijden; maar ook voor hen die politieke en militaire verantwoording dragen. In Oekraïne, in Rusland, waar ook ter wereld.

In onze dagelijks gebeden en ons praktisch handelen kunnen we meehelpen en proberen recht te doen.

Op zaterdagmiddag 12 maart willen we de kerkdeuren open zetten en de ruimte van de kerk beschikbaar stellen voor het inzamelen van goederen, voor stilte, gebed, muziek en bezinning. Iedereen is daarbij welkom en kan zo een bijdrage leveren op welke manier ook.

Een aantal van onze organisten wil een bijdrage leveren met muziek, we zoeken nog mensen die willen (mee)zingen en proberen zo een middagvullend programma te maken waarin we ons verbonden weten met elkaar, onze medemens in Oekraïne, Rusland; mensen gevlucht waar dan ook.

We weten ons ten alle tijden verbonden en afhankelijk van onze God.
Daarom zullen we ook Hem aanroepen in het gebed dat Jezus ons heeft geleerd.

Bekijk hieronder het programma:

Dienstenrooster

Bekijk alle diensten

Contact

Bezoekadres
Grote of St. Bartholomeüskerk

Haven 84
2871 CR Schoonhoven
  0182 - 38 40 53
Contactpagina

 

Postadres
Hervormde gemeente Schoonhoven

Postbus 19
2870 AA Schoonhoven
© Hervormde Gemeente Schoonhoven
WEBSITE DOOR: Reprovinci