De kerkenraad heeft de profielschetsen voor de beroepen predikant en de gemeente vastgesteld in de kerkenraadvergadering van 15 juli 2020.

Deze schetsen zijn met hulp van de beroepingscommissie en de klankbordgroep tot stand gebracht. De profielschets van de gemeente kunt u lezen als een soort foto van hoe de gemeente nu is. Van daaruit ontwikkelen we een visie op de predikant die in onze ogen in deze gemeente goed werkzaam kan zijn. Deze visie wordt verwoord in de profielschets voor de predikant.

Kerkordelijk roepen wij u als gemeente op om mee te denken en daarom vragen wij u om namen in te dienen van door u geschikt geachte predikanten.

Uw aanbevelingen kunt u schriftelijk, ondertekend en bij voorkeur voorzien van een toelichting indienen tot uiterlijk DV maandag 31 augustus 2020 bij de scriba A. Gelderblom, Vrouwenmantel 105, 2871NS Schoonhoven of via de mail: scriba@hervormdegemeenteschoonhoven.nl .

Meer informatie over het proces is bekend gemaakt in Kerkklanken van 23 juli. Het is goed als we in deze vacaturetijd blijven volharden in de gebeden. We mogen erop vertrouwen dat God zelf op Zijn tijd en wijze een dienstknecht naar Schoonhoven zal zenden. In psalm 86 staat; ‘leer mij naar Uw wil te handelen, zodat we in Uw waarheid mogen wandelen’. Laten we als gemeente alert zijn en luisteren naar Gods stem, zoekend naar zijn wil.

Deze info staat ook op de predikanten-pagina

Dienstenrooster

Bekijk alle diensten

Contact

Bezoekadres
Grote of St. Bartholomeüskerk

Haven 84
2871 CR Schoonhoven
  0182 - 38 40 53

Postadres
Hervormde gemeente Schoonhoven

Postbus 19
2870 AA Schoonhoven
Contactpagina

Route

Routebeschrijving: Ga

© Hervormde Gemeente Schoonhoven
WEBSITE DOOR: Reprovinci