Belijdenis doen is ‘ja’ zeggen tegen God. Je wilt bij Hem horen en leven naar Zijn wil.

Hoe doe je dat?
Het begint meestal met het volgen van catechese. Catechese is geloofsonderwijs, dat gegeven wordt aan de kinderen vanaf groep 7 en 8. Tijdens de catechese-uren krijgen de kinderen en jongeren onderwijs over de Bijbel, de Geloofsbelijdenis en de Catechismus. De vorming van de jongeren en hun positie als kinderen van God hier middenin de wereld zijn hierbij een belangrijk gespreksonderwerp. Het gaat niet om kennis op zich, maar om het leven als kind van God, om uiteindelijk te komen tot een publieke keuze voor God; de Openbare Geloofsbelijdenis. Hij/zij belijdt het geloof in God, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Verder wordt de belofte afgelegd trouw te zijn in het lezen van de Bijbel en het gebed en zich medeverantwoordelijk te weten voor wat er in de gemeente gebeurt.

Wat houdt het doen van geloofsbelijdenis in?
Belijden is ‘naspreken’, hetzelfde zeggen. Beamen wat in de Bijbel staat. Zeggen dat je het eens bent met wat God in de Bijbel zegt. Belijden is niet letterlijk herhalen, maar in je eigen woorden weergeven wat er (over een bepaald punt) in de Bijbel staat. Het is daarom ook uitkomen voor wat je gelooft. Want geloven is voor waar aannemen wat God in de Bijbel liet opschrijven. Mensen die hun geloof in het openbaar belijden, komen uit voor hun persoonlijke band die zij hebben en voelen met God. Zij voelen zich verbonden met God en daarom spreken zij over Hem.

Een mooi voorbeeld uit de Bijbel is de belijdenis van Petrus. Te lezen in het boek Mattheüs 16, vers 13 tot en met 17. Discipelen gaan al een paar jaar met Jezus mee. Zij hebben Hem zien spreken en wonderen zien doen. Op een zekere dag vraagt Jezus: Wie ben ik volgens de mensen? De discipelen geven als antwoord: “Johannes de Doper, Elia, Jeremia of een andere profeet.” Maar Jezus zegt dan: “En jullie, voor wie houden jullie mij?” Petrus antwoordt: “U bent de Christus, de Zoon van de levende God.” Daarop reageert Jezus: “Je bent een gelukkig man, Simon Barjona. Want mensen van vlees en bloed hebben je dat geheim niet onthuld, maar mijn Vader in de hemel.”

Wanneer doe je dit?
Jongeren (en ook ouderen!) in onze kerk doen belijdenis wanneer zij God als hun Vader hebben leren kennen en de Heere Jezus als hun Verlosser hebben aangenomen. Dat heeft alles met liefhebben te maken. Het leven verder met Hem doorgaan. Hem overal bij betrekken. Belijdenis afleggen is dan ook niet zoiets als examen doen: vertel maar eens wat je allemaal over de Bijbel weet. Natuurlijk moeten zij weten wie God is en wat de Heere Jezus voor hen heeft gedaan. Belijdenis doen is zeggen, dat ook zij zoveel begrepen hebben van wat God hen heeft beloofd, dat zij zich bij Hem veilig en geborgen voelen.

Het is daarom iets heel persoonlijks. Zij doen belijdenis van hun geloof. Maar staan daarmee niet alleen. De Heere Jezus is voor meer mensen gestorven. Heel veel meer mensen hebben hun geloof beleden. Samen met al die mensen belijden zij Jezus als hun Verlosser. Door nu in het openbaar, voor in de kerk hun geloof te belijden, zeggen zij ook bij al die mensen te willen horen. In de kerk verschijnen zij dus officieel voor God en Zijn heilige gemeente. Door hun belijdenis sluiten zij zich aan bij “de kerk van alle eeuwen en plaatsen”.

De rijkdom die de Heere Jezus geeft is er voor iedereen. Niemand staat daarom alleen met al zijn vragen en twijfels. Daarom is Openbare Geloofsbelijdenis doen iets heel moois.

Hoe gaat dit?
Zoals gezegd volg je vanaf groep 7 en 8 kindercatechese en groei je naar je persoonlijke overtuiging dat je met heel je hart ‘ja’ wilt zeggen tegen God in je leven. Dat kan op je 20e, maar eerder of later kan ook, zelfs op je 80e... Na een gesprek met de kerkenraad word je toegelaten en doe je in het openbaar belijdenis van je geloof. Dat gebeurt in een samenkomst op zondag.

Na het afleggen van je Openbare Geloofsbelijdenis tel je als lid van de geloofsgemeenschap volledig mee en draag je ook een stukje verantwoordelijkheid.

Ik ben al wat ouder....
Je hebt niet de (kinder)catechese gevolgd, of het is er nooit van gekomen om persoonlijk het geloof te belijden. Nu ben je er toch over aan het nadenken. Heel fijn!

Neem contact op met onze dominee. Dan praten jullie er in een persoonlijk gesprek verder over door.

Dienstenrooster

Bekijk alle diensten

Contact

Bezoekadres
Grote of St. Bartholomeüskerk

Haven 84
2871 CR Schoonhoven
  0182 - 38 40 53
Contactpagina

 

Postadres
Hervormde gemeente Schoonhoven

Postbus 19
2870 AA Schoonhoven
© Hervormde Gemeente Schoonhoven
WEBSITE DOOR: Reprovinci