De Hervormde Gemeente Wijk III. Van Tg-Mures is vanaf 1 mei 1957 zelfstandig geworden, is uitgegaan uit wijk II. Omdat met de sterke industrialisering en met het snelle opbouw van nieuwe flatwijken de getal van de Hongaars gereformeerden erg toegenomen was. De eerste predikant van onze gemeente was ds.Barabas Benedek, hij was toen ook classisvoerder, men hoopte dat zijn ambt zal helpen tot het verkrijgen van een bouwtoestemming, om een nieuwe kerk te mogen bouwen. Helaas deze droom is pas 30 jaar later werkelijkheid geworden. Tot 1976 onze gemeente had geen gebouw, de gemeenteleden bleven kerken in dezelfde kerk. De zelfstandigheid was dus een formaliteit. Intussen in 1975 werd de tweede predikant van onze gemeente beroepen ds. Bustya Dezsõ, hij was gedurende 2O jaren een heel trouwe en een heel geliefde predikant geweest. (Zijn zoon is voor de Schoonhovenaren goed bekend, als predikant van Sincrai) In 1976 heeft de gemeente het huis in strada Ludusului 3 gekocht, dit hebben ze(natuurlijk zonder enig toestemming) tot een gebedshuis omgevormd. Tot het huis was een zogenaamde "glashuis" toegevoegd, dit bestond echt meestaal uit glas, want ze dachten in ieder moment kan het bevel komen, dit glashuis moeten afbreken. Gelukkig dit is nooit gebeurd. In het gebedshuis en in het glashuis konden ruim 2OO mensen in, er waren altijd twee diensten s ochtends om 9 en om 11 uur. Deze traditie is gebleven tot juli 2OOO, want toen is Wijk 1O uitgegaan, nu hebben we maar één dienst om 1O uur, en natuurlijk s avonds ook één.

Intussen de kerkenraad heeft ieder jaar de bouwtoestemming gevraagd, ze hebben bijna elk jaar de tekeningen omgewerkt, toegepast tot de wensen van de overheid, maar de leiders van het communistische regime hebben dit steeds maar geweigerd. In 1988 is de pastorie van de gemeente, die ergens anders lag onder afbrak gekomen, en toen heeft de kerkenraad gezegd, dat ze geven geen toestemming de pastorie af te breken, totdat de overheid de toestemming zou geven. Nog in febr. Van dit jaar hebben ze dan de toestemming gekregen, ook omdat het een grote bedrag van Nederlandse en Zwitserse kerken aangeboden was.

De bouwplan is het werk van Szekeres Gerõ en zijn vrouw Jolán. De bouwwerkzaamheden duurden drie jaar lang. De hart van de bouw was de toenmalige scriba van onze gemeente Szabó Árpád, hij heeft twee dochters in Nederland overigens. De kerk was op 8 dec.1991 ingewijd, door de toenmalige bisschop Dr.Csiha Kálmán.

Het hele gebouw rust op reuze betoonpillaren, die naar boven streven en samen met de geweldige betoondak willen Gods beschermende hand uitbeelden.. Dat de dat van beneden stijl naar boven gaat wil zeggen, dat ons heel leven moet naar God gericht zijn, ons leven begint dus op de aarde, maar onze eindbestemming is in de hemel. De 12 pillaren willen de 12 apostelen uitbeelden, en zeggen dat de kerk is gesticht op het fundament van de profeten en van de apostelen. De preekstoel wil een geopende Bijbel uitbeelden, boven de preekstoel zijn 9 lampen, die wil de gemeenschap met de andere wijken van onze stad uit beelden, eentje moest nu nog eigenlijk bijkomen. De zigzag vorm van de marmuur op de kant van de preekstoel doet ons aan de communistische tijd te herinneren, toen wilde men de Bijbel met alle middelen uitroeien, maar de Bijbel blijft onoverwinbaar. Op de fassade van de preekstoel is een kunstwerk, die wil de levensleuze van onze geliefde reformator Calvijn uitbeelden. Toen hij in 1538 uit Geneve verjaagd was door de libertinussen, en als hij in 1541 in Geneve terugkeerde zei hij dit:"Ik geef mijn gebroken hart als een vurige offer God". Op dit kunstwerk staat ook de ster van Betlehem.

Op de avondmaalstafel staat de eerste oerchristelijke symbool van de vis. De kerk heeft 550 zitplaatsen.

Het getal van de gemeenteleden is rond 3700, helaas net als alle gemeenten van ons land in een voortdurende afname. In sommige jaren is de afname meer dan 100 zielen. Dit komt niet door kerkverlating, als men zou denken, maar door de massieve emigreren naar Hongarije en andere landen van Europa. Helaas in het bijzonder de jeugd trekt weg, omdat ze in ons land geen toekomst zien. We bidden, dat dit droevige proces zou een keer gestopt worden. Als het zo doorgaat als in de laatste 10 jaren, over 40-50 jaren zijn we niet meer.

Predikant en kerkenraad doen hun best om de gemeente te activiseren. We leggen grote nadruk op alle generaties. Op drie plaatsen, bij drie gezinnen houden we regelmatig Bijbelkring voor zulke oude mensen, die niet meer naar de kerk kunnen. We kennen helaas kerktelefoon niet. In elk jaar op de tweede zondag na Pinksteren houden we een zog. Zondag van de ouderen en van de zieken. Met privé auto’s halen we 40-50 oude mensen naar de kerk, de preek is extra voor hun, na de dienst is ook avondmaal en daarna in de hof is een koffiedrinken, dit is een geweldige belevenis voor hun, ze danken met tranen in ogen voor deze dienst. We houden twee keer per jaar evangelisatieweken, we nodigen predikanten vanuit Hongarije uit, die beroemd zijn in dit werk, met deze gelegenheid proberen we ook de verschillende kringen te omvatten. (jeugdvereniging, vrouwenvereniging, kerkenraad). Er worden ook voorlezingen met actuele thema’s gehouden. Bij Sovata met de substantiële hulp van onze Zustergemeente uit Schoonhoven bouwen we een kamp, we hopen dit kampgebouw deze zomer in gebruik te nemen. Op 25 april starten we een zog. Bijbelse Vrije Universiteit, we willen een gebrek daarmee invullen, de gemeente theologisch toe te rusten, en dit wil ook een gelegenheid te zijn elkaar beter te leren kennen. Onze gemeente heeft twee belangrijke zendingsterreinen ook op zich genomen: de zending tussen de verslaafden en tussen de gevangenen.

We hebben twee zustergemeenten: in Nederland Schoonhoven en in Hongarije Kunszentmiklós. We hebben hele goede contacten met allebei gemeenten, we bezoeken onze zustergemeente in Nederland om de 3 jaar, die van Hongarije om de 2 jaar. We willen dit jaar een grote werk weer starten: we hebben naast de kerk een oude gebouw, met hulp van onze zustergemeente van Schoonhoven willen we dit opknappen, en dan willen we een project opstarten, een dagopvang voor kinderen die komen uit moeilijke gezinnen, half weeskinderen enz. Zo willen we in alles tot Gods eer dienen.

Lorinz Istvan

Dienstenrooster

Bekijk alle diensten

Contact

Bezoekadres
Grote of St. Bartholomeüskerk

Haven 84
2871 CR Schoonhoven
  0182 - 38 40 53
Contactpagina

 

Postadres
Hervormde gemeente Schoonhoven

Postbus 19
2870 AA Schoonhoven
© Hervormde Gemeente Schoonhoven
WEBSITE DOOR: Reprovinci