De Hervormde Gemeente Schoonhoven wil graag een veilige plaats zijn voor iedereen. Veilig om te zijn wie je bent en veilig om je geloof te beleven. Maar wij beseffen dat dit helaas niet vanzelfsprekend is. Overal waar gewerkt wordt, kunnen misverstanden ontstaan en worden fouten gemaakt. Vaak onbewust, maar soms ook opzettelijk. Ook binnen kerkelijke organisaties komt ongewenst gedrag en misbruik voor. Soms overduidelijk, soms heel subtiel. Door opmerkingen die over grenzen gaan, een te nadrukkelijke aanraking of andere ongewenste intimiteit. Het liefst lossen we dergelijke problemen samen op, maar soms is dat niet genoeg of niet meer mogelijk.

Wanneer u klachten heeft met betrekking tot grensoverschrijdend gedrag, waarbij u zich niet kunt of wilt wenden tot een kerkenraadslid of predikant, kunt u contact opnemen met een vertrouwenspersoon. Deze kan u adviseren over wat te doen bij onveiligheid of ervaren ongewenst gedrag, zoals seksuele intimidatie, pesten en treiteren, discriminatie, agressie en geweld.

De vertrouwenspersoon heeft geheimhoudingsplicht.

Taken van de vertrouwenspersoon

 • Opvang en begeleiding
  De vertrouwenspersoon functioneert als eerste aanspreekpunt voor mensen uit de gemeente die iets willen melden of zich zorgen maken over ongewenste omgang, grensoverschrijdend gedrag of seksueel misbruik. De vertrouwenspersoon is verplicht tot geheimhouding van de in vertrouwen verstrekte informatie.
 • Adviseren
  Na het eerste contact wordt de aard, ernst en omvang van de klacht met de melder besproken en wordt er geadviseerd over een eventueel vervolgtraject.
 • Signaleren
  De vertrouwenspersoon geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de kerkenraad rondom het thema Veilige Kerk.

Wat doet een vertrouwenspersoon niet?

De vertrouwenspersoon...

 • doet niet aan waarheidsvinding;
 • gaat niet zelf op onderzoek uit;
 • is niet de oplosser van het probleem;
 • is geen mediator;
 • is geen therapeut, pastorale medewerker, geen advocaat en geen rechercheur;
 • is niet het aanspreekpunt voor ‘gewone’ kerkelijke conflicten.

De vertrouwenspersonen voor Hervormde Gemeente Schoonhoven zijn:

De heer J.P. van Kuijk
e-mail: vertrouwenspersoon1@hervormdegemeensteschoonhoven.nl
telefoon: 06-15075266

Mevrouw J. Rijneveld
e-mail: vertrouwenspersoon2@hervormdegemeenteschoonhoven.nl
telefoon: 0182-353293

Het is ook mogelijk, wanneer u dit wenst, een vertrouwenspersoon van een andere kerk in Schoonhoven te raadplegen:

Dienstenrooster

Bekijk alle diensten

Contact

Bezoekadres
Grote of St. Bartholomeüskerk

Haven 84
2871 CR Schoonhoven
  0182 - 38 40 53
Contactpagina

 

Postadres
Hervormde gemeente Schoonhoven

Postbus 19
2870 AA Schoonhoven
© Hervormde Gemeente Schoonhoven
WEBSITE DOOR: Reprovinci